Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2013-07-15 09:18:27 UTWORZENIE
wykasowano element menu 2013-07-15 09:17:55 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2013-07-15 09:17:55 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Przetarg 1', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '149599', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Aktualne przetargi (id: 95444)', 'visible' => 'f', ) element menu 2013-07-15 09:17:55 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2013-07-15 09:17:55 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '149599', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Aktualne przetargi (id: 95444)', 'visible' => 'f', ) element menu 2013-07-15 09:17:40 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2013-07-15 09:17:40 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '149599', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Aktualne przetargi (id: 95444)', 'visible' => 'f', ) element menu 2013-07-15 09:17:30 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2013-07-15 09:17:30 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Aktualne przetargi (id: 95444)', 'visible' => 'f', ) element menu 2013-07-15 09:17:19 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2013-07-15 09:17:19 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2013-07-15 09:17:10 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2013-07-15 09:15:42 UTWORZENIE